Plotery termiczne wycinają dowolne kształty w styropianach, styrodurze i innych materiałach spienionych (np. XPS). Te plotery, to maszyny sterowane komputerem, a elementem tnącym jest rozgrzany drut oporowy. Tak jak inne plotery przypominają dużą drukarkę, tak plotery termiczne nie przypominają tradycyjnej drukarki czy nawet plotera atramentowego. Ich konstrukcja jest zupełnie inna i to dzięki temu plotery termiczne maja inne zastosowanie niż tradycyjne plotery drukujące.

Wycinanie ploterem termicznym

W tym urządzeniu można sprawować dużą kontrolę nad tym co się robi. Dzięki temu możemy wyciąć niemalże każdy kształt pod warunkiem, że jego grubość odpowiada grubości użytego materiału. Poprzez zaprojektowanie i wycięcie kilku rzutów danego obiektu możemy uzyskać bardzo skomplikowany kształt 3D. Szybkość cięcia materiałów spienionych uzależniona jest od grubości ciętego materiału. Obsługa takiego plotera nie jest łatwa. Musimy wiedzieć m.in. Jak ustawić krok wypalania. W zakładce SETTINGS.mcc możemy zdecydować o gęstości linii które będą wypalane, zmniejszenie kroku spowoduje wydłużenie czasu wypalania ale poprawi jakość. Musimy także wiedzieć jak się ustala maksymalną moc dla koloru białego, która zwykle wyrażona jest w % mocy znamionowej. Podobnie rzecz się ma z kolorem czarnym i również jest ona wyrażona w % mocy znamionowej. W zakładce BMP musimy wiedzieć co stanie się jeśli zaznaczymy opcję “Proporcjonalnie”. Otóż po zaznaczeniu tej opcji program zachowa proporcje przy zmianie wielkości pierwotnego obrazka. „Jednokierunkowe” (zaznaczamy lub nie) – tu możemy zdecydować czy bitmapa ma być wypalana zawsze od strony punktu zerowego, ponieważ program domyślnie wycina dwukierunkowo. Co się tyczy skali szarości, musimy wiedzieć, że program sam sobie przelicza wartości dla konkretnego odcienia na podstawie wprowadzonych tutaj wartości.

Klikając na ZAPIS możemy na stałe w programie zapisać całą konfigurację. Pliki można nazwać dowolnie a program nada mu rozszerzenie *.mcc. Jeśli klikniemy na ODCZYT, to wprowadzimy na nowo dawniej zapisane konfiguracje. Jak widać sporo trzeba wiedzieć o obsłudze takiego plotera.

Zastosowanie ploterów termicznych

Plotery termiczne mają bardzo szerokie zastosowanie i dużo wniosły do świata reklamy przestrzennej. Ploterów termicznych używa się m.in. do wycinania skomplikowanych, przestrzennych logo, liternictwa, grafik, elementów architektonicznych (gzymsy, tralki, itp.), modeli architektonicznych w skali, stoisk targowych, dekoracji filmowych i teatralnych (tła, kształty, makiety), form, izolacji np. rurek, kolumn, wystaw i rekwizytów sklepowych, prototypów, wszelkiego rodzaju opakowań, i wielu, wielu innych.

Zostaw komentarz